Inkasantska služba

Najviše zasluga za relativno visok stepen naplativosti, popred kvalitetnog obavljanja naših usluga ima inkasantska služba. Ujedno preko nje se vrši dostavljanje svih računa, a preko ove službe se naplati preko 50 % fakturisane realizacije. Naplativost je zadovoljavajuća u odnosu na preduzeća koja posluju u okruženju. Ona iznosi oko 85 % i smatramo da je ona odraz naše efkasnosti i profesionalnom pristupu obavljanjaposlova.

Usluge koje pruža naše preduzeće se odvijaju skoro na cijelom području grada Prijedor, gdje god je dostupan prilaz našim vozilima. Broj korisnika iz reda domaćinstava je preko 16.800, iz reda zanatskog sektora oko 1.250 a iz reda društvenog sektora oko 180 kokrisnika.

U periodu od 2007 g. pa na ovamo “Komunalneusluge” AD Prijedor su dogovorile sa korisnicima naših usluga da naplatu izvršimo kroz reprogram, sa djelomičnim otpisom dugovanja. Reprogramje na obostrano zadovoljstvo dobro došao i za naše preduzeće i za korisnike naših usluga. Što se tiče problema koji se eventulano dešavaju na terenu nastojimo ih što prije riješiti, a povratne informacije sa terena dobijamo upravo preko naše inkasantne službe. Na taj način oni su nam glavna spona sa našim korisnicima.

Ovu saradnju svakodnevno unapređujemo.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider