Ekonomsko finansijski sektor

„Komunalne usluge“ AD Prijedor pozitivno posluje svake godine i imaju uzlazni tempo rasta ukupnog prihoda. Takođe ulažemo velike napore u praćenju pojedinih troškova kako bi poboljšali likvidnost preduzeća i konstantno vršimo čišćenje bilansa sa isknjižavanjem korisnika koji se vode uevidenciji, a nisu naši korisnici, u cilju sagledavanja stvarnog stanja naših potraživanja. Zajedno sa menadžmentom, ekonomskofi nansijski sektor osmišlja ukupnu investicionu politiku i politiku ukupne potrošnje, što u krajnjoj mjeri rezultira rentabilnost poslovanja. Naročito se zalažemo na planu brzog i kvalitetnog fakturisanja a sve u cilju povećanja stepena naplate i većeg zadovoljstva korisnika naših usluga.

Treba istaći da preduzeće u ovom periodu redovno izmiruje obaveze po reprogramu iz ranijih godina i na taj način čisti dugovanja iz ranijeg perioda. To se sve ostvaruje u strukturi od 160 zaposlenih od čega je 11 sa visokom stručnom spremom. Broj korisnika novih usluga se povećava iz godine u godinu te ove godine dostiže cifru od 18.000 korisnika. S obzirom da preduzeće konstatno ostvaruje dobit, a i kroz dio revolarizacionih rezervi povećava se konstatno kapital preduzeća.

Također u ovom momentu značajna je stavka u finansiranju investicionih radova na deponiji „Kurevo“ putem kredita Svjetske banke koji iznosi preko 2.000.000,00 KM. Ovim ulaganjem i uređenjem deponije ćemo postići da postojeća opštinska deponija dobije status regionalne sanitarne deponije. U proteklom periodu firma je dobila značajna donacijska sredstva. Posebno bi istakli Ambasadu kraljevine Švedske čija donatorska sredstva iznose oko 700.000 KM. Kroz navednu donaciju su nabavljena slijedeća sredstva: dva kamiona, presa za presovanje papira i pet ambalaže, vozilo SKIP, vozilo za prikupljanje sekundarnih sirovina, kante, kontejneri itd.

Na deponiji „Stara pruga - Kurevo“ se u toku godine odlaže oko 22.000 tona otpada, koji će u narednom periodu predstavljati značajan izvor za reciklažu uz onaj otpad koje sad ne recikliramo, tako da bi u sledećem periodu otvorili prostor za razmišljanje o jednom velikom pogonu za reciklažu sekundarnih sirovina.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider