Deponija

Naša regionalna deponija „Kurevo“, koja je počela sa radom prije 30 godina, se nalazi u naselju Ljeskare, 8 kilometara od Prijedora. Otpad se dovozi na nju sa područja Grada Prijedora i opština Kozarska Dubica i Oštra Luka. U 2013. godini je na deponiju dovezeno skoro 20.000 tona raznog otpada. Otpad se tretira svakodnevno, u skladu sa pravilima i mi tome posvećujemo punu pažnju.

Na osnovu projekta, povoljnog kredita Svjetske banke u iznosu 1.500.000USD uz podršku Vlade RS pristupilo se izgradnji buduće Regionalne sanitarne deponije. Nabavljeni su specijalne mašine za rad sa otpadom: buldožer B10M i kompaktor marke „DRESTA“.

Izgrađen je novi poslovni objekat, sa parking prostorima, urađena je elektrifikaciona mreža, rekonstruisana je vodovodna mreža i urađene PTT instalacije. Ograđena je kompletna deponija,a u ulaznom dijelu je postavljena moderna, digitalna vaga sa objektom za vagare i pripadajućom opremom. Na fazi 3 je urađena brana, a sami ulaz u deponiju je asfaltiran.

Sve ove aktivnosti i radovi prati PIT (posebno imenovan tim od 4 člana), koji ima na raspolaganju kompletnu računarsku opremu kao i novo vozilo Renault fluence.

Trenutno su u toku radovi na izgradnji garaža kao i ugradnji video-nadzora.

U budućem periodu (faza II) su planirani radovi na izgradnji prečistača za procijedne vode, sanitarnih ćelija kao i modernog postrojenja za reciklažu. Sve ovo zavisiće od finansijskih mogućnosti i daljnje podrške RS i Grada Prijedora. Svima nama je cilj isti – sprečavanje zagađenja i zaštita životne sredine.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider