PLAN NABAVKI ZA 2015.GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) dat je tabelarni prikaz planiranih nabavki za 2015.godinu,  a koji je usklađen sa planom poslovanja „Komunalne usluge“ AD Prijedor za 2015 .godinu.

Ovim planom definišu se robe, usluge i radovi koji će biti predmetom nabavki u 2015.godini.

Kompletan dokument možete ovde preuzeti.

Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora - O Komunalnim Uslugama

marko-pavicPrvi utisak turista ili poslovnih ljudi koji sve češće posjećuju naš grad da je lijepo uređen i čist. Zasluge se pripisuju Komunalnom preduzeću, gradskim vlastima, ali i stanovnicima našeg lijepog grada. O tome da li gradske vlasti izdvajaju dovoljno sredstava za rad našeg Komunalnog preduzeća, o tom da li građani redovno izmiruju svoje obaveze kako bi omogućili nesmetan rad ovog preduzeća, teme su za neke druge prilike. O tome da li je kod nas dovoljno razvijena ekološka svijest građana o potrebi zaštite i uređenja naše životne sredine, tema je za razmišljanje svih nas.

Opširnije...

Intervju sa direktorom preduzeća

 

dujo-milankoGdine Milanko kako ocjenjujete ekonomski položaj preduzeća „Komunalne usluge“ A.D. Prijedoru protekle četiri godine, od kada je izašao zadnji broj našeg biltena ?
D. M.: Svakako da se uticaj svjetske ekonomske krize odrazio na poslovanje kako preduzeća u okruženju, tako i našeg preduzeća. Moram istaći da je bez obzira na sve to, preduzeće „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor održalo stabilnost, kako u poslovanju tako i u kvalitetu pružanja naših usluga. Smatramo da nije bilo tih negativnih efekata na naše okruženje kao i na nas, da bi poslovanje preduzeća bilo još bolje i da bi finansijski efekti bili još više izraženi.

Opširnije...

Intervju sa Draganom Petrovićem - predsjednikom sindikata preduzeća „Komunalne usluge“ A.D. Prijedor

Možete li nam reči kakav je odnos menadžmenta preduzeća prema sindikatu i radnicima uopšte?
D.P.: Moram pohvaliti odnos menadžmenta preduzeća i našeg sindikata koji se ogleda u sljedećim primjerima:
- redovna isplata ličnog dohotka radnicima.,
- formiranje kase uzajamne pomoći čiji fond iznosi 10.000 KM s kojim pomažemo našim najugroženijim radnicima,
- redovna isplata otpremnine radnicima prilikom odlaska u penziju,
- isplata zimnice i regresa u skladu sa mogućnostima preduzeća,

Moram istaći da u prethodnom periodu nije bilo otpuštanja radnika zahvaljujući i razumjevanju menadžmenta za njihove probleme i nastojanju da zajedno sa sindikatom izađemo u susret njihovim potrebama što je više moguće. To se ogleda u pomoći radnicima prilikom prevoza ogrevnog drveta i građevinskog materijala i dr, kao i pomoć u davanju vozila za potrebu prevoza radnika na liječenje u RS i inostranstvo.

Opširnije...

Anketa


vunjak-sava

Vunjak Sava (Tukovi, Prijedor):“Zadovoljna sam uslugamai ne ustanem a kamionza odvoz smeća se čujePosebno bi istakla pomoći usluge koje su pružile tokompoplave.Ja nisam ni stizalaiz kuće da izbacim sve,a komunalci su već odvozilipoplavljene stvari.Nigdje ni u okruženju nije bilotako kao kod nas u Prijedoru,čistili su komunalcikao da mi čistimo.”

 

 

Opširnije...

Strana 2 od 3

<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider